Het eerste event van ons 25-jarig bestaan was een feit op 25 mei 2023! Wat fijn dat julli er waren, we hopen dat jullie net zoveel hebben genoten als wij dat gedaan hebben. 

Heb je er helaas niet bij kunnen zijn op 25 mei? Hier zie je alsnog een kleine sfeerimpressie.

Het thema Verbinding stond centraal in het verhaal van twee sprekers en in de groepen van het World Café. En daarna in verbinding met elkaar tijdens het buffet. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 

De foto's zijn van fotograaf Marijke Koster. 

 

Uit de groepsessies is veel informatie opgehaald. Hieronder een korte samenvatting:

Algemeen

Het alumnibeleid wordt sterker wanneer de AMA en NadeAMA samen optrekken. Echter, wat is het alumnibeleid? Wie bepaalt dit beleid? En hoe kan de betrokkenheid vanuit de AMA vergroot worden?

Het organiseren van een gezamenlijke activiteit waarbij er voor elke doelgroep wat wils is (of dit opsplitsen) kan bijdragen aan de verbinding. Daarnaast kan dit ook Saxion-breed opgepakt worden, omdat niet alle thema’s aan een opleiding verbonden zijn.


Wij zijn samen verantwoordelijk voor het succes van NadeAMA. Het binden aan de vereniging ligt bij NadeAMA, maar daarna wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De organisatiestructuur van de AMA kan het wel uitdagend maken, omdat daar verschillende onderdelen zijn (AMA, lectoraat, kennistransfer).

Er kan gedacht worden aan het aantrekken van laatstejaarsstudenten door hen een plek in het bestuur aan te bieden.


Een ruime meerderheid geeft aan dat het lidmaatschap niet gratis moet zijn. Een lidmaatschap zorgt voor een verbinding. Er kan wel gedacht worden aan het verlagen van de contributie of het vragen van een tegenprestatie. Verder kan een professionele uitwisseling middels intervisie of workshops gefaciliteerd worden.


Wat betreft de binding met het werkveld is er ruimte voor verbetering. Zo zouden er meer parttime docenten uit het werkveld verbonden kunnen worden aan de AMA en zou de verbinding met de deeltijdvariant beter kunnen. Het organiseren van een reünie vanuit de AMA kan na het afstuderen ook voor verbinding zorgen. Verder wordt er vaker aangegeven dat leden van NadeAMA vaker ingezet kunnen worden als gastdocent.

Investeren in NadeAMA = investeren in de AMA. Het is een wisselwerking waarbij ook AMA-docenten iets kunnen bijdragen aan NadeAMA. Huidige studenten kunnen uitgenodigd worden bij events van NadeAMA waardoor zij eerder in aanraking komen met de vereniging én de meerwaarde kunnen ervaren. Verder kan er gekeken worden naar meer uitwisseling van expertise.

De (I)HRM- en TP-professionals bindt de AMA en NadeAMA waarbij wij beiden de lat hoog leggen en willen blijven groeien. Hoe gaan wij elkaar versterken? Kan dit door het structureel te blijven vragen en samen de verantwoordelijkheid te gaan voelen?

1

1 brainstorm

1 flipover

1 Floris

1 groep

1 MLR

 2a

 2b

 2c

 2d

 2e

2f

2g

2h

2i

2j