Dit is een privacyverklaring van Na de AMA, gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08078350. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. Lid wordt van de vereniging;
 2. Het contactformulier op de website invult;
 3. Aanmeldt voor events;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. Contactgegevens; geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres,
 2. Geboortedatum;
 3. Studie; afstudeerrichting, jaar van afstuderen, locatie van afstuderen (Deventer of Enschede);
 4. Werk; functie, werkgever
 5. Bank-/gironummer.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. Contact op te nemen en te onderhouden;
 2. Brieven, emails en nieuwsbrieven te verzenden over lidmaatschap, events en bijeenkomsten;
 3. Studie: zicht te hebben hoe de ledengroep gerepresenteerd is in opleidingsachtergrond (HRM, TP of IHRM) om rekening mee te houden in het aanbod van events;
 4. Geboortedatum en werk; zicht te hebben in diversiteit van leeftijd en functies (bv loopbaanprofessional, toegepast psycholoog, HR-adviseur of HR-manager) om rekening mee te houden in het aanbod van events;
 5. Het lidmaatschap te effectueren;

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Thomas Krikken, secretaris, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via www.nadeama.nl/contact als u:

 1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door NadeAMA.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. Administratiekantoor Facts te Deventer; voor het beheren van de ledenadministratie en de jaarlijkse incasso van de contributie;

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze events publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.